Jaargang 8 - nr. 17 - maart 2006

  • Een stuk uit het rijke Veenraadschapsarchief van Veenendaal vertelt precies wat onze stamvader Hendrijck Bernsen op 10 oktober 1663 heeft gedaan. Hendrijck was toen directeur en toezichthouder op de waterwerken van Veenendaal en de Grift naar Rhenen. Er moest een reparatie aan de Grebbesluis bij Rhenen verricht worden en daarvoor ging Hendrijck samen met timmerman Ecbert naar de herberg van Eb Aertsz in de Grebbe. Volgens het stuk zijn zij een nacht gebeleven en doe de pelancken voor de sclus gedaen. Kennelijk moesten er dus nieuwe planken op de sluis aangebracht worden. Zowel Hendrijck als Ecbert hebben voor 1 gulden en 4 stuivers in de herberg verteert. Eb Aertsz stuurt zijn rekening daarvan naar het Veenraadschap.
  • In de serie Engelenburg-huizen de blik op het rondeel Engelenburg in Dordrecht, op de hoek van de Engelenburgerbrug en de Korte Engelenburgerkade. Deze verdedigingstoren werd gebouwd in 1429 en halverwege de 16e eeuw verbouwd tot uitzichttoren. Op het stadsgezicht van Dordrecht van A. Willaerts uit 1629, dat in het Dordrechts Museum hangt, is te zien dat de toren voorzien is van een open omgang en een opengewerkte lantaarn. Het gebouw kreeg zijn huidige vorm in 1647, toen de toren werd verbouwd tot woonhuis voor de havenmeester.

 

Het rondeel Engelenburg, in  zijn huidige vorm. (Foto Elleke van Engelenburg 2005)

Jaargang 8 - nr. 18 - augustus 2006

  • Voor een nieuwbouwplan in de oude Hanzestad Hattem heeft de gemeente de stadsarcheoloog van Zwolle ingeschakeld om bodem-onderzoek te doen op de plaats waar vroeger het huis "De Engelenburg" en het huis "Van Aller" gestaan hebben. Volgens mondelinge overlevering moeten de kelders van beide huizen er nog zijn.  De bodem wordt door de Zwolse Archeologische Dienst, bijgestaan door Heemkunde Hattem, laag voor laag nauwkeurig in kaart gebracht in de hoop nog restanten te vinden. De resultaten worden binnen twee jaar verwacht.

 

Jaargang 9 - nr. 19 - maart 2007

  • Het  verhaal van Gerrit van Engelenburg (1874-1967) uit Veenendaal. Zijn vader, ook een Gerrit van Engelenburg (1830-1903) was getrouwd met Hendrikje van Wakeren en uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. Gerrit sr werkte bij bakker Van Dolderen in Veenendaal en verdiende daar 2,50 gulden in de week.  Op een gegeven moment konden de oudste kinderen niet meer naar school, omdat vader het schoolgeld niet meer kon betalen. Er was toen weliswaar geen leerplicht, maar een gemeenteambtenaar riep hem wel op het matje, want schoolgeld moest er betaald worden. Door tussenkomst van de kerkenraad van Veenendaal is het uiteindelijk toch goed gekomen en hebben alle kinderen hun school afgemaakt.
  • In 1444 werd er aan de zuidkant van Zutphen, grenzend aan de Berkel, een nieuwe stadspoort gebouwd. Deze poort vormde vanaf de rivier een korte route naar de Saltmarkt (Zoutmarkt), zodat de koggeschepen met zout daar goed hun lading konden lossen. Na een aantal jaren vond men de toren toch niet representatief genoeg en in 1465 werd er een spits gezet. Om het geheel maximaal te verfraaien, werd er een windvaan op gezet in de vorm van een engel met een trompet. En spoedig was er een nieuwe naam gevonden: de "Engelenburg".

De Drogenapstoren op een tekening van H. Spilman uit 1744

Door het teruglopen van de zouthandel werd de toren steeds minder gebruikt en het stadsbestuur besloot de toren dicht te metselen en de woning, ter hoogte van de torentrans, beschikbaar te stellen aan ambtenaren. In 1555 werd deze toegewezen aan de stadsmuzikant Thonis van Grol, wiens bijnaam Thonis Drogenap was. De mooie Engelenburgtoren werd daardoor al heel spoedig, en tot op de dag van vandaag, de Drogenapstoren genoemd.

(Bron: website kijkopzutphen.nl)

 

Jaargang 9 - nr. 20 - september 2007

  • Een nummer, geheel gewijd aan het 10-jarig jubileum van de familievereniging met een overzicht van alle activiteiten van die 10 jaar.

 

Jaargang 10 - nr. 21 - april 2008

In dit nummer een uitgebreid verhaal over een moord in de Engelenburgstraat in Den Haag, aan de hand van een groot aantal gevonden krantenartikelen.

Op 13 februari 1924 wordt in deze straat Hendrika van der Groep, echtgenote van Roelof Winkelman, op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Als Roelof na een ronde met zijn groentewagen voor de koffie naar huis komt, vindt hij zijn vrouw naast het wiegje van hun 11 maanden oude dochter, badend in een bloedplas.

De Engelenburgstraat, gezien naar de Loosduinsekade, circa 1915 (Fotocollectie Haags Gemeentearchief)

Hendrika wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt daar korte tijd later. Er zijn in het huis ook kasten opengebroken en is er geld uit een portemonnee verdwenen. Het vermoeden bestaat, dat een indringer door de vrouw is verrast, met de fatale gevolgen. Er wordt uitgebreid politieonderzoek gedaan en een week later wordt de broer van Hendrika als verdachte naar het Huis van Bewaring gebracht, hoewel hij blijft ontkennen. Eind november begint de strafzaak tegen hem en worden er diverse getuigen gehoord. Zij spreken elkaar echter tegen over de tijdstippen, waarop en waar zij de verdachte hebben gezien. In maart 1925 wordt vonnis gewezen en de broer van Hendrika in eerste instantie veroordeeld, maar later in tweede instantie vrijgesproken. De reden daarvan wordt niet vermeld.

 

Jaargang 10 - nr. 22 - augustus 2008

  • De serie Engelenburg-huizen wordt vervolgd met een huis in Sliedrecht, op de hoek van de Tolsteeg. Van oorsprong was het een tolhuis met de naam "Niemandsvriend". Het kreeg een nieuwe bestemming als herberg, waarvoor de oude naam niet zo geschikt was, en zo werd de naam veranderd in "Engelenburg" of kortweg "Den Engel". Al in 1592 wordt deze herberg voor het eerst genoemd. In 1619 wordt het gebouw vanwege de slechte staat afgebroken en komt er op dezelfde plaats een nieuwe "Engelenburch". In 1845 wordt het oostelijke deel van het gebouw verkocht en houdt de herbergfunctie op, maar de naam blijft. Volgens de koopakte heeft het huis een zeer aangenaam uitzigt over de rivier de Merwede.
  • Een krantenartikel over de moordaanslag op gemeentesecretaris Willem van Engelenburg (1860-1934)  van Broek in Waterland. Er is  een gespannen verhouding tussen Willem en burgemeester Wijnveldt. Als vader Wijnveldt ontslagen wordt, neemt zijn zoon het besluit om wraak te nemen. Op 26 maart 1908 wacht hij de gemeentesecretaris op en slaat hem met een bijl op hoofd en armen. Willem herstelt gelukkig snel van zijn verwondingen en Gerard Wijnveldt wordt veroordeeld tot een jaar en vier maanden gevangenisstraf.
  • Omstreeks 1937 schreef Johanna Korting, de derde vrouw van Gerhardus Cornelis van Engelenburg (1863-1932), een brief aan haar stiefzoon Gerhardus Cornelis van Engelenburg (1902-1972) en diens vrouw Hendrika Hoving. Ze noemt daarin veel leuke familiedetails.