Jaargang 1 - nr. 1 - september 1998

  • De verschillende schrijfwijzen van de naam Van Engelenburg
  • Over de verschillende (Van) Engelenburg-wapens
  • De naam Van Engelenburg is zeer waarschijnlijk afkomstig van de boerderij "Engelenburg" ten zuiden van het dorp Veenendaal. Deze komt in 1741 voor op de gravure "De nieuwe kaart van 't Kwartier van Nijmegen" van J. Keizer. Een tweede mogelijkheid is het land "Engelenburg", dat zich uitstrekte vanaf deze boerderij tot in het centrum van Veenendaal, waar onze stamvader Hendrijck Bernsen woonde.

Jaargang 1 - nr. 2 - maart 1999

  • De pestepidemie van 1634/1636 maakte in Europa veel slachtoffers. Ook Veenendaal ontkwam daar niet aan; in een archiefstuk van september 1636 wordt gemeld dat er in het dorp meer dan 900 mensen aan deze contagieuse siecte (besmettelijke ziekte) gestorven zijn. Uit de "Luid- en Begraafgelden te Veenendaal 1574-1812" blijkt dat er in die periode 226 doden daadwerkelijk begraven zijn. In de paniek van die dagen zullen vele begraven doden niet geregistreerd zijn.
  • Willem van Engelenburg (1788-1842) was een groot liefhebber van gelegenheidsverzen. Van zijn tussen 1835 en 1842 verzamelde en zelf gemaakte verzen heeft zijn stiefzoon G.W. van der Wiel in 1842 een boekwerkje gedrukt in een oplage van 36 exemplaren. Een van de gedichten gaat over zijn tweede vrouw Willemina van den Bergh, die haar zilveren beursje heeft verloren en voor haar 46e verjaardag een nieuwe krijgt.

Jaargang 1 - nr. 3 - augustus 1999

  • Hoe en wanneer veranderde de patroniem van onze stamvader Hendrijck Bernsen in de familienaam Van Engelenburg

Jaargang 1 - nr. 4 - december 1999

  • Een uitgebreide boedelbeschrijving, opgemaakt na het overlijden van Hendrika den Bunsum, eerste echtgenote van de schipper Hendrik van Engelenburg (1739-1814). Hendrika heeft wel een testament opgemaakt, maar dat is door haar onverwachte overlijden in februari 1780 niet geregistreerd. De beschrijving geeft een prachtig beeld van de bezittingen van het echtpaar.
  • Door een erflating van Jan van Engelenburg (1878-1956) is aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) een reddingboot geschonken. Jan koos in eerste instantie voor een beroep bij de marine, maar na de dood van zijn vader Lambertus Cornelis van Engelenburg in 1919 nam hij noodgedwongen diens directeursfunctie bij de Bank Van Engelenburg & Schippers over. Zijn hart lag echter bij de marine, vandaar zijn legaat aan de KNRM. Pas na de dood van zijn echtgenote Frances Becht in 1987 mocht dit legaat worden uitgekeerd.

De Jan van Engelenburg in de haven van Scheveningen (Foto Elleke van Engelenburg 2000)

Inmiddels was het bedrag door rente flink gegroeid en was er 1,2 miljoen gulden beschikbaar voor de bouw van de reddingboot, die de naam "Jan van Engelenburg" kreeg bij de doop in 1990 door een achterkleindochter van Jan. De eerste ligplaats was West-Terschelling en in 1999 verhuisde het schip naar de haven van Scheveningen. Sinds 2008 is de "Jan van Engelenburg" gestationeerd in Hansweert.

Voor meer informatie over en een film van de "Jan van Engelenburg" in actie zie hier de website van de KNRM.

 

Jaargang 2 - nr. 5 - april 2000

Bij het vergissingsbombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 door Amerikaanse bommenwerpers komt de 14-jarige Breunis Jacobus Johannes van Engelenburg om het leven. Breunis woonde bij zijn oma in de Parkdwarsstraat en was buiten met een vriendje aan het knikkeren toen de bommen vielen. Hij werd zwaargewond en overleed diezelfde middag in het ziekenhuis.

Een simpel houten kruis markeert het graf van Breunis op de Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen.

(Foto A. van Engelenburg)

Jaargang 2 - nr. 6 - augustus 2000

In dit nummer het verhaal achter de schoolplaat "Stad in de Middeleeuwen". Aan  het huis links hangt een uithangbord met het boekdrukkersmerk van Doen Pietersz., met daaronder de naam "Enghelenburg".

De aquarel, die als voorbeeld voor deze schoolplaat diende, is rond 1935 geschilderd door J.H. isings en de plaat is uitgegeven door Wolters-Noordhoff. De aquarel is gemaakt met componenten uit verschillende steden.

Klik hier voor uitleg over het boekdrukkersmerk.

Jaargang 3 - nr. 7 - december 2001

Met een overzicht van de carrière van onze stamvader Hendrijck Bernsen in Veenendaal. In 1637 solliciteert hij naar de functie van schutmeester en dat is hij nog in 1641. Daarna wordt hij op de jaarlijkse Algemene Rekendag van het Veenraadschap, die eind september/begin oktober gehouden werd, steeds voor een jaar benoemd in de volgende functies: contrarolleur (opzichter van de waterwerken - in 1651 en 1660), reeckenmeester (1653, 1654 en 1660) en directeur van de wercken (in 1660, 1663 en 1664).

 

Jaargang 4 - nr. 8 - april 2002

Als eerste in een serie aandacht voor het huis Engelenburch in Rotterdam. Het was gelegen aan de zuidzijde van de Hoogstraat bij de Groote Markt en strekte zich achter uit tot aan de haven, waar tot in de 16e eeuw de vismarkt gehouden werd. De eerste vermelding van de naam is uit 1509 met als bewoner Mr. Ysbrant Claesz, raad en schepen. Maar al in 1438 is dit huis bekend, echter zonder de naam Engelenburch, toen eigendom van  de burgemeester Dirck Willem Kocxzoen. In april 1438 is het huis door brand flink beschadigd.

Op de afbeelding het huis Engelenburch (midden) op een tekening van D. Moens uit 1772 (Bron Gemeentearchief Rotterdam)

In 1539 moest de toenmalige eigenaar, jonkheer Adriaen van der Does, de Engelenburch wegens geldgebrek verkopen. In 1699 is Maria van Walenburg eigenaresse van het huis, dat dan wordt overgedragen aan Gerrit Verburg en Dirk de Wit. Ook in 1887 wordt het huis nog genoemd in de archieven van Rotterdam, maar zonder vermelding van een eigenaar.

 

Jaargang 4 - nr. 9 - augustus 2002

De hofstede Engelenburg was gelegen vlakbij de Loosduinseweg in Den Haag. Het is waarschijnlijk in de loop van de 18e eeuw gebouwd en deed vooral dienst als boerderij. Van 1837 tot 1839 was J.A. Huygens bewoner van het huis. De meest prominente bewoner was echter de Haagse schilder Willem Maris. Het huis is in 1897 gesloopt en op deze plek werd in 1900 de Engelenburgstraat aangelegd, die nog steeds bestaat.

Prent van de buitenplaats Engelenburg in 1897 van J.G. Smits (Beeldbank Haags Gemeentearchief)