Wie zijn wij?

De Familievereniging 'Van Engelenburg' is op 15 november 1997 opgericht. Om organisatorische redenen is de vereniging per 1 januari 2021 omgezet in een stichting.

Het doel van de stichting is, net als bij de vereniging, het doen van onderzoek naar en het verwerven, beheren en publiceren van alle gegevens, die op enigerlei wijze betrekking hebben op de familienaam Van Engelenburg in alle schrijfwijzen. Tevens fungeert de stichting als contactorgaan tussen alle personen, die deze familienaam dragen of daarin geïnteresseerd of daarbij betrokken zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het verzamelen van gegevens over en beeldmateriaal van personen en zaken met de naam (Van) Engelenburg
  • het bijhouden van een databestand van alle Van Engelenburg-naamdragers vanaf begin 1600 tot heden
  • het minimaal tweemaal per jaar uitgeven van ons tijdschrift De Engelenbrug
  • het organiseren van familiedagen voor onze donateurs

 

In ons databestand hebben wij al duizenden Van Engelenburgen en hun directe aanverwanten verzameld. Is uw naam Van Engelenburg, maar kennen wij u nog niet, dan kunt u zich melden bij het secretariaat. Donateur worden hoeft niet (mag natuurlijk wel), maar wij zijn wel geïnteresseerd in de familierelatie. Ook als uw familienaam niet Van Engelenburg is, maar wel voorkomt in uw stamboom of familie, komen wij graag in contact met u.

In beide gevallen kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.