De stamboom Van Engelenburg

De bovenstaande tekst is afkomstig uit de Morgentalen van 1681 (een overzicht van het grondbezit) uit het archief van het Veenraadschap der Geldersche en Rhenensche veenen, het toenmalige bestuur van Veenendaal. Dit was in eerste instantie de oudste vermelding die wij van onze stamvader Hendrick Beerntsz vonden. Vanuit hier hebben wij in de afgelopen 35 jaar een Van Engelenburg-genealogie kunnen samenstellen, die vanaf begin 1600 tot heden enkele duizenden Van Engelenburg-naamdragers omvat.

Daarnaast hebben wij uiteraard onderzoek gedaan naar de herkomst van Hendrick Beerntsz. Met name de speurtochten in het Veenraadschapsarchief in Veenendaal, dat teruggaat tot 1544, hebben veel feiten en achtergrondinformatie opgeleverd. .Zo vonden wij ook in de Morgentalen van 1638 diverse bezittingen van Hendrick Beerntsz: drie morgen en een quartier in de Halmer veenen en twee morgen in de Domeijne veenen. Hij vergroot zijn bezit daarna nog en  -  omdat hij in totaal meer dan acht morgen in bezit heeft -  heeft Hendrick Beerntsz zowel actief als passief kiesrecht binnen het Veenraadschap. Op 21 oktober 1651 wordt hij benoemd tot contrarolleur (opzichter over de waterwerken) en tot 1664 bekleedt hij nog verschillende functies: van reeckenmeester tot directeur van de wercken.

 

De naam van onze stamvader werd op verschillende manieren geschreven. Dat hing in die tijd gewoon ervan af hoe de schrijver van het betreffende stuk de naam verstond of dacht dat deze geschreven moest worden. Omdat Hendrick zoveel functies heeft bekleed, kwamen wij in een aantal archiefstukken ook een paar maal zijn handtekening tegen.

De schrijfwijze van deze handtekening, zowel in 1641 als in 1661 en 1662, is vrijwel exact gelijk, zodat we kunnen aannemen, dat dit Hendricks originele handtekening is. En aangezien Hendrick zelf wel het beste zal weten hoe zijn naam geschreven moet worden, hebben we besloten hem niet meer aan te duiden als Hendrick Beerntsz (zoals hij in vrijwel alle archiefstukken vermeld wordt), maar als:       Hendrijck Bernsen

Maar de vraag waar Hendrijck Bernsen geboren is, wie zijn ouders waren of waar hij vandaan kwam, kunnen wij tot op heden nog niet beantwoorden. Ons onderzoek gaat echter door!

 

De generaties na Hendrijck Bernsen

Hendrijck Bernsen had één zoon, Barent Henricksen, en twee dochters, Geurtien en Marretien. Barent Hendricksen, trouwde op 23 januari 1670 in Amerongen met Gijsbertje Francken en uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. De vier zoons, die daarvan in leven bleven, zorgden ieder voor behoorlijk wat nageslacht en kunnen gezien worden als basis van vier "takken" binnen de Van Engelenburg-stamboom.

 

Hendrick Berntsen (ca. 1673-ca. 1727)

Deze tak heeft verreweg de meeste Van Engelenburg-nakomelingen voortgebracht en blijft grotendeels gevestigd in Veenendaal. Een zoon van deze Hendrick Berntsen, ook een Hendrik, wordt voor het eerst met de achternaam Van Engelenburg genoemd bij zijn huwelijk met Reijerijntje van Eep op 3 april 1729 in Veenendaal.

Franck Beerentsz (1682-1761)

Deze tak kenmerkt zich door een grote reislustigheid en handelsgeest. Takken splitsen zich af naar Amsterdam (hoedenmakers), Rotterdam (veel schippers, kooplieden en kermisexploitanten) en Arnhem/Nijmegen (steenfabrikanten en bankiers). In deze tak wordt de familienaam voor het eerst gebruikt door Gijsbertje van Engelenburg, dochter van Franck Beerentsz, bij het aantekenen van haar huwelijk met Jan Hendriksz Gaasbeek op 15 oktober 1730 in Veenendaal.

Cornelis Beerentsz van Engelenburch (1686-1752)

Van deze lijn blijft in de zesde generatie maar één tak over, die zich via Gouda in Velp (Gld) vestigt. Cornelis wordt voor het eerst met de familienaam Van Engelenburg aangeduid op 11 april 1725 in een aantekening in het Veenraadschapsarchief over een geschil, dat hij heeft met Frederik Otten over het schoonmaken van een sloot tussen hun beider land.

Dirck Berentsen van Engelenburg (1690-1765)

Deze tak sterft omstreeks 1780 geheel uit, doordat er geen Van Engelenburg-nakomelingen meer zijn. Bij Dirck hebben wij tot nu toe de allereerste vermelding van de familienaam gevonden in en notariële akte van 24 maart 1725 aangaande de verdeling van een erfpacht van zijn schoonouders.

 

Alle tot nu toe gevonden naamdragers "Van Engelenburg" hebben wij aan onze stamboom kunnen koppelen, zodat we er van kunnen uitgaan dat alle Van Engelenburgen familie van elkaar zijn.

 

Elleke van Engelenburg